strona główna
Wybrane zrealizowane projekty badawcze

Działalność naukowo-badawczo-rozwojowa
Wybrane zrealizowane projekty badawcze
Działalność edukacyjna
Działalność doradczo-wdrożeniowa
Działalność wydawnicza
Współpraca z zagranicą

Projekt badawczy nr 1 H02D 035 15 nt. "Opracowanie algorytmów do monitorowania i oceny ekonomicznej zjawisk zachodzących w wybranych procedurach marketingu".
Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka

Projekt badawczy nt. "Opracowanie algorytmów do monitorowania i oceny ekonomicznej zjawisk zachodzących w wybranych procedurach marketingu ".
Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka

Projekt badawczy nt. "Strategia wdrażania technik multimedialnych w zarządzaniu ".
Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka

Projekt badawczy nr.5H02D00420 nt. "Model adaptacji Inteligentnego Systemu Decyzji w przedsiębiorstwie".
Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka

Projekt badawczy nr.1H02D07027 nt. "Wykorzystanie systemów wieloagentowych i integratorów przepływu informacji w zarządzaniu informacją".
Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka

Projekt badawczy nr.2H02D02423 nt. "Model organizacji samouczącej się w wirtualnym środowisku zarządzania".
Kierownik projektu: dr inż. Robert Kucęba