strona główna
Współpraca z zagranicą

Działalność naukowo-badawczo-rozwojowa
Wybrane zrealizowane projekty badawcze
Działalność edukacyjna
Działalność doradczo-wdrożeniowa
Działalność wydawnicza
Współpraca z zagranicą

Od wielu lat TNOiK jest aktywnym członkiem Światowej Rady Zarządzania (CIOS), Europejskiej Rady Zarządzania (CECIOS) i EFMD. Współpracuje m.in. z The Institute of Management Foundation (Wielka Brytania) i RKW (Niemcy) oraz z organizacjami z krajów Europy Środkowo - Wschodniej, takimi jak MteSZ (Węgry), Baltic Management Foundation (Litwa), Society for Strategic Management, Innovations and Enterpreneurship (Czechy). Jednocześnie oddzialy TNOiK aktywnie współpracują z regionalnymi organizacjami, głównie niemieckimi. Ponadto TNOiK uczestniczy w dostosowawczych i pomocowych programach Unii Europejskiej: Phare, Tacis, Leonardo da Vinci.

Naszym zamierzeniem jest finansowanie przedsięwzięć z funduszy Unii Europejskiej, po uruchomieniu nowej transzy na lata 2007-2013. W obszarze dotacji unijnych ściśle współpracujemy z firmami dworactwa w zakresie pozyskiwania środków unijnych, między innymi:

  1. BMC -Business Marketing Corporation,
  2. Biuro Usług Doskonalenia Zarządzania i Organizacji "System" - firmą akredytowaną w PARP-ie.
Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy, która z pewnością owocować będzie wzmocnieniem pozycji na rynku krajowym i europejskim oraz rozwojem kadr pracowniczych, menadżerskich i naukowych.