strona główna

2013-12-27
Szkolenia i kursy 2014
Kursy i szkolenia oferowane przez TNOiK w Częstochowie 1. kurs dla operatorów suwnic kat. SI, SII 2. kurs dla hakowych 3. szkolenia okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)