strona główna
 
 
 II Seminarium Naukowe
"IT w organizacjach gospodarczych"


Częstochowa, 9-11 listopada 2008 r.
Częstochowa, 22.10.2008
Szanowni Państwo,

Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa O/Częstochowa oraz Katedra Informatycznych Systemów Zarządzania, Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej serdecznie zapraszają do udziału w jednodniowym Seminarium Naukowym nt.

„IT W ORGANIZACJACH GOSPODARCZYCH”

Głównym celem Seminarium Naukowego jest wymiana poglądów, informacji i wiedzy z zakresu wieloplatformowej integracji systemów IT (technologie informacyjne) z systemami zarządzania w różnych obszarach działalności gospodarczej. W Seminarium Naukowym przewidziany jest udział zarówno naukowców, studentów, jak również użytkowników i dostawców Systemów Informatycznych Zarządzania (SIZ).

Tematyka seminarium naukowego obejmować będzie w szczególności następujące zagadnienia:

Integracja systemów informacyjnych z systemami zarządzania inżynierią produkcji.

  • Technologiczne systemy informacyjne w procesach produkcyjnych
  • Aspekty ekonomiczne i biznesowe konsolidacji zasobów informatycznych w przedsiębiorstwach
  • Koordynacja i modelowanie procesów biznesowych za pomocą systemu informatycznego
  • Komputerowa integracja przedsiębiorstwa
  • Komputerowa integracja produkcji
  • Produktywność i innowacje technologiczne
  • Systemy informacji przestrzennej (GIS)
  • Projektowanie i automatyzacja procesów produkcyjnych, komputerowo zintegrowane systemy wytwarzania (CIM)
  • Systemy eksperckie procesów produkcyjnych
  • Kooperacja układów sterowania w systemach technologicznych
  • Zastosowanie metod sztucznej inteligencji w przemyśle
  • Sterowanie w procesach logistyki, magazynowania i przygotowania produkcji
  • Integracja baz danych, integracja baz danych z aplikacjami
  • System Business Intelligence

Zarządzanie poziomem usług IT w organizacjach gospodarczych.

  • Organizowanie współpracy między IT i biznesem
  • Monitorowanie i raportowanie procesów dostarczania usług IT
  • Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie
  • Usługowe postrzeganie zarządzania IT
  • Kompleksowe zarządzanie usługami IT
  • Metody skutecznej obsługi zmian w infrastrukturze IT
  • Service Level Management jako proces ITIL
  • Katalogowanie usług IT
  • Usługi a cykl życia produktu IT
  • Planowanie procesu zarządzania poziomem usług IT (SLM)
  • Wdrażanie procesu zarządzania poziomem usług IT
  • Oczekiwania biznesu a poziom dostarczania usług

Systemy informatyczne w bankowości, rachunkowości i kontrolingu.

  • Informatyka ekonomiczna
  • Zarządzanie finansowe dla usług IT
  • Systemy informatyczne rachunkowości
  • Kontroling
  • Informacyjne wspomaganie rachunkowości zarządczej i kontrolingu
  • Outsourcing usług w bankowości, rachunkowości i kontrolingu
  • Bankowość elektroniczna
  • Ryzyko działalności finansowej
  • Zarządzanie kosztami i finansami przedsiębiorstwa

Zarządzanie kapitałem ludzkim z wykorzystaniem systemów informacyjnych.

  • IT w zarządzaniu kapitałem ludzkim
  • Systemy informatyczne w zarządzaniu kadrami
  • Strategiczne problemy zarządzania kapitałem ludzkim
  • Zarządzanie wiedzą i rozwój zawodowy
  • Organizacja oparta na wiedzy
  • Zintegrowane systemy zarządzania personelem
  • e-Learning
  • e-Society
  • Telepraca
  • Metody i techniki e-negocjacji
  • Twórczy rozwój - kompetencje, zdolności i motywacje kapitału ludzkiego
  • Problemy kulturowe w zarządzaniu personelem

Analiza, projektowanie, wdrażanie systemów informacyjnych w organizacjach gospodarczych.

  • Metodologie projektowania systemów informacyjnych - strukturalne i obiektowe
  • Analiza strukturalna systemów informacyjnych
  • Komputerowe wspomaganie projektowania (CASE)
  • Optymalizacja projektów IT
  • Doskonalenie projektu - reengineering i x-engineering
  • Organizacja procesu projektowania systemu informacyjnego
  • Strategia projektowania systemu informacyjnego organizacji
  • Strategia, organizacja i kierowanie procesem wdrażania systemu informacyjnego
  • Ryzyko wdrożeń systemów informatycznych
  • Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji - MISS
           

Analiza, projektowanie, wdrażanie systemów informacyjnych w organizacjach gospodarczych.

  • Metodologie projektowania systemów informacyjnych - strukturalne i obiektowe
  • Analiza strukturalna systemów informacyjnych
  • Komputerowe wspomaganie projektowania (CASE)
  • Optymalizacja projektów IT
  • Doskonalenie projektu - reengineering i x-engineering
  • Organizacja procesu projektowania systemu informacyjnego
  • Strategia projektowania systemu informacyjnego organizacji
  • Strategia, organizacja i kierowanie procesem wdrażania systemu informacyjnego
  • Ryzyko wdrożeń systemów informatycznych
  • Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji - MISS

Seminarium odbędzie się w dniu 9-11 listopada 2008 w Besenovaie. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem http://www.czestochowa.tnoik.org/konferencja.html

 

Z wyrazami szacunku

 

Prezes TNOiK O/Częstochowa

                                       Prof. zw. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka