strona główna

2014-06-11
Konferencja: Energetyka Prosumencka w Wymiarach Zrównoważonego Rozwoju
Zapraszamy do wzięcia udziału w Interdyscyplinarnej Konferencji Środowisk Naukowych, Biznesowych i Samorządowych nt. „Energetyka Prosumencka w Wymiarach Zrównoważonego Rozwoju” (EPwWZR) Konferencja jest integralną częścią wydarzenia: Targi Energetyki Prosumenckiej i OZE „Prosument 2014” z Konferencją EPwWZR i pokazem funkcjonowania „Wirtualnej Sieci Referencyjnych Prosumenckich Mikroinstalacji Energetycznych”(WSRPME). Celem Konferencji jest prezentacja: technik i technologii, pilotażowych instalacji, wyników badań naukowych, kierunków badawczych, wdrożeń rozwiązań techniczno-technologicznych, legislacyjnych, organizacyjnych, środowiskowych oraz społecznych - dotyczących energetyki prosumenckiej, w tym mikro- i mini instalacji energetycznych. Wydarzenie to w pełni wpisuje się w założenia unijnej Energetycznej Mapy Drogowej 2050. Konferencja odbywa się w dniach 5-6 Listopad 2014. Więcej informacji na stronie http://www.klaster3x20.pl/konferencjaep