strona główna


 
 III Seminarium Naukowe
"IT w organizacjach gospodarczych"


Częstochowa, 18 marca 2010 r.


Szanowni Państwo,

zapraszamy do wzięcia udziału w  III Seminarium Naukowym "IT W ORGANIZACJACH GOSPODARCZYCH", które odbędzie się w Częstochowie w dniu 18 marca 2010 r. Organizatorami Seminarium są:  Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział Częstochowa oraz Katedra Informatycznych Systemów Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.

Głównym celem Seminarium Naukowego jest wymiana poglądów, informacji i wiedzy z zakresu wieloplatformowej integracji systemów IT (technologie informacyjne) z systemami zarządzania w różnych obszarach działalności gospodarczej. W Seminarium Naukowym przewidziany jest udział zarówno naukowców, studentów, jak również użytkowników i dostawców Systemów Informatycznych Zarządzania (SIZ).

Tematyka Seminarium Naukowego obejmować będzie w szczególności następujące zagadnienia:

  • Integracja systemów informacyjnych z systemami zarządzania inżynierią produkcji
  • Zarządzanie poziomem usług IT w organizacjach gospodarczych
  • Systemy informatyczne w bankowości, rachunkowości i kontrolingu
  • Zarządzanie innowacyjnością z wykorzystaniem systemów informacyjnych
  • Zarządzanie kapitałem ludzkim z wykorzystaniem systemów informacyjnych
  • Analiza, projektowanie, wdrażanie systemów informacyjnych w organizacjach gospodarczych

RADA PROGRAMOWO-NAUKOWA

 Prof. zw. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka - Przewodniczący

Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki
Prof. dr hab. Arnold Pabian
Prof. dr hab. inż. Ladislav Vàrkoly


KOMITET ORGANIZACYJNY

dr inż. Robert Kucęba
dr inż. Waldemar Jędrzejczyk