strona główna
Działalność wydawnicza

Działalność naukowo-badawczo-rozwojowa
Wybrane zrealizowane projekty badawcze
Działalność edukacyjna
Działalność doradczo-wdrożeniowa
Działalność wydawnicza
Współpraca z zagranicą

Przy współpracy z TNOiK o/Toruń - Wydawcą "Dom Organizatora" naszą ofertę rozszerzany o działalność wydawniczą w obszarach: organizacji i zarządzania, marketingu, finansów, podatków, prawa polskiego i Unii Europejskiej. Należy również zaznaczyć, od 1926 roku TNOiK jest wydawcą miesięcznika Przegląd Organizacji.