strona główna
Działalność edukacyjna

Działalność naukowo-badawczo-rozwojowa
Wybrane zrealizowane projekty badawcze
Działalność edukacyjna
Działalność doradczo-wdrożeniowa
Działalność wydawnicza
Współpraca z zagranicą

Dysponując wykwalifikowaną kadrą wykładowców i trenerów: pracowników naukowych, konsultantów i wybitnych praktyków, organizujemy kursy, seminaria, warsztaty szkoleniowe skierowane przede wszystkim dla kadr pracowniczych i menadżerskich.

W naszej ofercie edukacyjnej proponujemy m. in.:

 1. Kursy językowe: angielski, rosyjski, hiszpański, włoski dla dorosłych wraz z dojazdem do grup zorganizowanych.
  W ramach prowadzonych kursów językowych zajęcia odbywają się w małych grupach językowych prowadzonych przez "native speakers" i doświadczonych polskich lektorów z możliwością rozszerzenia o słownictwo specjalistyczne w obszarach: biznesu, teleinformatyki, metalurgii oraz według potrzeb danej grupy.
 2. Kursy specjalistyczne w zakresie:
  1. bezpieczeństwa i higieny pracy,
  2. informatyczne w zakresie:
   1. zintegrowanych systemów zarządzania,
   2. księgowości informatycznej,
   3. analizy danych źródłowych.
  3. kurs z zakresu ubezpieczeń społecznych,
  4. kurs dla operatorów suwnic kat. SI, SII, SIII,
  5. kurs dla konserwatorów suwnic,
  6. kurs dla hakowych,
  7. kurs dla spawaczy,
  8. kurs dla doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych,
  9. kurs przygotowujący do egzaminów maturalnych,
  10. kurs pedagogiczny dla wykładowców i organizatorów szkoleń,
  11. kurs metodyczny dla wykładowców zagadnień BHP,
  12. kurs dla kandydatów na kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży