strona główna
Działalność doradczo-wdrożeniowa

Działalność naukowo-badawczo-rozwojowa
Wybrane zrealizowane projekty badawcze
Działalność edukacyjna
Działalność doradczo-wdrożeniowa
Działalność wydawnicza
Współpraca z zagranicą

W tym obszarze naszej działalności statutowej zajmujemy się doradztwem związanym z usprawnianiem struktur i procesów organizacyjnych, analizą ekonomiczną, finansową, organizacyjną i marketingową, a także opracowywaniem strategii rozwoju przedsiębiorstw, przekształceń własnościowych, restrukturyzacji, wyceną majątkową oraz wykonywaniem specjalnych zleceń. Potrafimy usprawnić skutecznie produkcję, nie ponosząc zbędnych kosztów. Zapewniamy osiągnięcie optymalnych efektów, ponieważ potrafimy wypracować metody i rozwiązania, konkretnych problemów, współdziałając z ogromnym potencjałem naukowym Politechniki Częstochowskiej i innych prężnych ośrodków naukowych: w Krakowie, Warszawie, Gliwicach, Katowicach, Łodzi, Toruniu etc. (wszędzie gdzie działają oddziały Towarzystwa Naukowego).
Proponujemy między innymi współpracę w sferze analizy projektowania i wdrażania Systemów Informatycznych Zarządzania (MIS-Management Information Systems). Przy współpracy z renomowanymi firmami w branży informatycznej projektujemy i wdrażamy dedykowane, szkieletowe i gotowe systemy optymalne dla użytkownika.
Jesteśmy elastyczni i mamy programistów, którzy potrafią pisać aplikacje dedykowane w różnych obszarach działalności gospodarczej.
Możemy z sukcesem zająć się praktycznie każdym zadaniem projektowania i wdrażania osiągnięć nauki i praktyki zarządzania w przemyśle.
Podejmujemy działalność doradczą w zakresie: logistyki, kombinatoryki z wykorzystaniem teorii szeregowania zadań.

W ramach działalności doradczej świadczymy usługi:

  1. tłumaczeniowe
    oraz
    z języka: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, hiszpańskiego, włoskiego.
  2. szkoleniowe
    1. na świadectwa kwalifikacyjne niezbędne do pracy przy dozorze i eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych,
    2. na świadectwa kwalifikacyjne niezbędne do pracy przy dozorze i eksploatacji urządzeń i instalacji gazowych.