strona główna

2013-12-27
Członkowie Zarządu TNOiK
Członkowie Zarządu TNOiK 2013 - 2017
prezes - prof. PCz dr hab. inż Robert Kucęba
wiceprezes - dr inż. Piotr Bojanowicz
wiceprezes - mgr Marcin Sołtysiak
skarbnik - dr inż. Artur Wrzalik
sekretarz - dr inż. Klaudia Smoląg
członkowie zarządu - dr Izabela Krawczyk - Sokołowska,
dr inż. Paweł Kobis